หน้าหลัก   ผลงานของเรา   ภาพกิจกรรม   ติดต่อเรา   แผนที่เว็บไซต์
  .

สพม.๕ กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

 
 

  หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔  

     

๑.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครูจำนวน ๑๑ ราย   ได้แก่  ๑) นางสุปราณี   อุทยานวรรธนะ  ร.ร.สตรีอ่างทอง  ๒) นางสุภาพ    ไฝสัมฤทธิ์  ร.ร.แสวงหาวิทยาคม๓) นางสาวจิรพร  เจริญกิจวัฒนาชัย ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม๔) นางสาวนฤมล สทนต์ ร.ร.สามโก้วิทยาคม ๕) นายแสนพล ระดากุลร.ร.บ้านแป้งวิทยา๖)นายทรงพล   ม่วงยิ้มร.ร.บ้านเบิกวิทยาคม    ๗)นายเจริญพร สุเดชะร.ร.บ้านหมี่วิทยา ๘)นางประกายแก้ว พรมสิงหาร.ร.บ้านหมี่วิทยา ๙)นางชุมแพ   แจ้งดาราร.ร.บ้านหมี่วิทยา     ๑๐. นางสุดารัตน์ บุญเรือง ร.ร.บ้านหมี่วิทยา    ๑๑) นางวัฒนา   หิรัญโญภาส ร.ร.บางเสด็จวิทยาคม

๒ . อนุมัติผลการประเมินและการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน ๗ ราย    ได้แก่   ๑) นางธวัลรัตน์ ทรัพย์เจริญ  ร.ร.พิบูลวิทยาลัย  ๒) นางอุไรรัตน์ สีบำรุงสาสน์   ร.ร.พระนารายณ์   ๓) นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ  ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี   ๔) นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยง     ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ๕) นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี   ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  ๖) นายวสัน ปุ่นผล   ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ๗)ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล    ร.ร.หันคาพิทยาคม 

๓. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   จำนวน ๖ ราย     ๑)นายวิจิตร เฟื่องศิลป์    ร.ร.วิเศษชัยชาญวิทยาคม    ๒) นายมนตรี เขมะชิตร.ร.วิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”   ๓) นางวันเพ็ญ ศุภกิจ  ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ๔) นางดรุณี สุภาวิมล ร.ร.สตรีอ่างทอง ๕) นางอัญชัญ คุณาไทย  ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม    ๖) นางบุบผา ทองประเทือง ร.ร.วิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”

๔..อนุมัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ สพม.5
วันที่ประกาศ : 2554-03-15

 
 
 
 
 
มกราคม 2558
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 มกราคม 2558
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.179.218
คุณเข้าชมลำดับที่ 636,454
 
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 : :
บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
Tel : 0-3650-7454,0-3650-7446  Fax : 0-3650-7445
Email : -